Sraith Pictiúr

007 008 006 005 004
An tseachtain seo chaite, tháinig ‘Highrock Productions’ isteach sa scoil chun seó a dhéanamh leis na daltaí ón 4ú, 5ú agus 6ú bliain. Bhí an seó bunaithe ar na sraith pictiúr a dhéantar don bhéaltriail.
Gan dabht, bhain na daltaí agus na múinteoirí an taitneamh as an seó agus bhí sé an-ghreannmhar.
Tar éis an seó, bhí cur i láthair don 6ú bliain agus thug siad leideanna do na scoláirí.
Buíochas do na múinteoirí agus na daltaí a ghlac páirt agus do na leaids as ucht a gcabhair.